Strona główna

Kontakt

 

Technik Agrobiznesu w ZSR w Sędziejowicach

W wyniku rozwoju gospodarki żywnościowej i jej ciągłych zmian pojawił się w sferze praktyki i w nauce termin AGROBIZNES. Oznacza on wszelkie formy działalności gospodarczej prowadzonej w rolnictwie lub w dziedzinach z nim związanych, a także mechanizmy rynkowe rządzące zachodzącymi w sferze gospodarki żywnościowej procesami.

Technikum Agrobiznesu stanowi doskonałą przepustkę do nowej rzeczywistości w gospodarce zjednoczonej Europy.

Absolwenci Zespołu Szkół Rolniczychch im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach stają się kadrą przygotowaną zarówno do pracy w przedsiębiorstwach związanych z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją produktów żywnościowych jak i do prowadzenia własnych firm w tej sferze i nie tylko.

Technikum Agrobiznesu realizuje program nauczania w cyklu 4-letnim. Absolwent naszej szkoły uzyskuje tytuł Technika Agrobiznesu.

W pierwszych trzech latach realizujemy program z naciskiem na przygotowanie do egzaminu maturalnego. Klasa czwarta obejmuje głównie przedmioty specjalizacyjne. Tytuł technika uzyskuje absolwent broniąc pracę dyplomową lub zdając egzamin z przedmiotów zawodowych.

Uczniowie wyposażeni są w szeroką wiedzę niezbędną do "poruszania się" w gospodarce rynkowej z zakresu:
- produkcji i pozyskiwania surowców żywnościowych
- podstaw przetwórstwa spożywczego
- podstaw ekonomii i ekonomiki agrobiznesu
- elementów rachunkowości
- wybranych zagadnień prawnych
- techniki biurowej i komputerowej
- marketingu i zarządzania firmą

Podstawowym językiem obcym w naszej szkole jest język angielski. Istnieje również możliwość uczenia się języka niemieckiego i rosyjskiego. Ponadto uczniowie naszej szkoły odbywają coroczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

Do dyspozycji uczniów jest doskonale wyposażona pracownia informatyczna i centrum multimedialne. W ramach realizacji zagadnień programowych uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na targi do Poznania i Łodzi. W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B.

Po ukończeniu kształcenia absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu może być zatrudniony w:
- przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
- firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych,
- obsłudze ruchu turystycznego,
- marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych,
- w usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego oraz weterynaryjnych,
- urzędach administracji samorządowej a także
- prowadzić własnego przedsiębiorstwa agroturystycznego lub rolne o dowolnej wielkości.
 

Predyspozycje:

- koncentracja i podzielność uwagi,
- mobilność,
- dokładność,
- zamiłowanie do porządku,
- wysokie poczucie odpowiedzialności i uczciwości,
- umiejętność podejmowania inicjatyw,
- przestrzeganie norm i przepisów prawnych związanych z realizacja zadań,
- spostrzegawczość,
- komunikatywność,
- zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, informatyka, przyroda
- uzdolnienia w zakresie administrowania, organizacji, podejmowania działań marketingowych i mediacyjnych.

Zobacz jak nasi uczniowie z Technikum Rolniczego odbywali praktyki w brytyjskim Plymouth

Tutaj znajdziesz zasady przyjęcia do Technikum Agrobiznesu

 

Reklama


opracowania, ściągi, omówienia, streszczenia oraz darmowy dostęp do słowników

Reklama


lektury z omówieniem, testy, arkusze egzaminacyjne, 
internetowa księgarnia Wydawnictwa GREG

ReklamaAlma to firma z tradycjami bowiem istnieje od 1992 roku. Od samego początku, trzon firmy stanowiła produkcja i sprzedaż słodyczy.
 

Powrót do góry