Strona główna

Kontakt

 

Pogoda u nas

© meteogroup.pl

Przepisy prawne, programy, standardy - ważna sprawa dla wszystkich

Kalendarz roku szkolnego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Konwencja o Prawach Dziecka

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Polityka bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Przedmiotowy system oceniania:

fizyka |  informatyka | historiajęzyk angielski  | matematyka
język polski | biologia | produkcja zwierzęca | produkcja roślinna

przedmioty zawodowe dla Technikum Architektury Krajobrazu
przedmioty ekonomiczne

Standardy wymagań egzaminacyjnych (informatory)

*kucharz
*kelner
*technik technologii żywności
*technik żywienia i gospodarstwa domowego
*technik rolnik
*technik organizacji usług gastronomicznych
*technik mechanizacji rolnictwa
*technik informatyk
*technik architektury krajobrazu
*technik agrobiznesu

*matematyka - informator maturalny (2015)


Publikacje przeznaczone do pracy dla uczniów zamieszczone są w zakładce Biblioteka

Reklama


opracowania, ściągi, omówienia, streszczenia oraz darmowy dostęp do słowników

Reklama


lektury z omówieniem, testy, arkusze egzaminacyjne, 
internetowa księgarnia Wydawnictwa GREG

ReklamaAlma to firma z tradycjami bowiem istnieje od 1992 roku. Od samego początku, trzon firmy stanowiła produkcja i sprzedaż słodyczy.