Strona główna

Kontakt

 


 

Portugalia? Tam nas jeszcze nie było...

  


01 września 2017

Staż w Portugalii - tak było:

05 czerwca 2017

Oto co zapewnia nam nasz portugalski partner:

Organizacja Przyjmująca zapewni Organizacji Wysyłającej i jej uczestnikom następujące profesjonalne usługi:

1.1 Administracja i zarządzanie projektem
• Rozmowa rozpoznawczo-informacyjna z uczestnikami przeprowadzona przed ich przyjazdem przy pomocy komunikatora Skype,
• Dostarczenie danych kontaktowych wszystkich zaangażowanych stron i zagwarantowanie, że umowy oraz dokumenty będą gotowe na 7 dni przed wyjazdem uczestników projektu z ich kraju ojczystego:

W przypadku realizacji projektów w Portugalii
Koordynator realizacji projektu: Sylwia Stefaniak
Numer komórkowy i biurowy: +351 968 321 645


• Opieka nad uczestnikami i nadzór podczas całego okresu pobytu: ciągła gotowość do rozwiązywania wszelkich problemów w okresie przygotowawczym, podczas stażu i po jego zakończeniu.
• Zapewnienie uczniom praktyk w zakładach pracy zgodnie z wymaganiami projektu
• Opieka nad uczestnikami podczas całego okresu pobytu w sytuacjach nie-szkoleniowych, np. wtedy gdy zachorują – transport i wizyta z nimi u lekarza, pomoc w kupieniu leków,
• Przeprowadzenie wizyty monitorującej – przez organizację wysyłającą odwiedzenie stażystów w miejscach odbywania praktyk.
• Przypisanie mentora dla każdej grupy uczniów, który będzie odpowiedzialny za zaznajomienie uczestników z programem pobytu, będzie sprawował nad nimi opiekę, będzie przeprowadzał wizyty kontrolne w celu monitorowania zadań, jak również ich postępów uczenia się.
• Pomoc w zebraniu wszystkich informacji jakościowo/ilościowych koniecznych do sporządzenia raportu końcowego.
• Upowszechnianie i przekazywanie rezultatów projektu (prezentacja, strona na facebooku, film, etc) wspólnie z uczestnikami projektu.
• Całodobowa dostępność w nagłych przypadkach przez siedem dni w tygodniu- poprzez e-mail i telefonicznie.
• Przygotowanie certyfikatów wizyty studyjnej.
• Zebranie wszystkich informacji jakościowo/ilościowych koniecznych do sporządzenia raportu końcowego,
• Pomoc w przygotowaniu raportu cząstkowego i końcowego,
• Przygotowanie i wysłanie certyfikatów Europass Instytucji Wysyłającej,
• Przygotowanie certyfikatów z praktyk.
• Pomoc w przygotowaniu Europass CV.
• Organizacja sesji pożegnalnej, podczas której przeprowadzone zostanie tzw. ”zbieranie dojrzałych owoców” – w celu uświadomienia uczestnikom tego, czego się nauczyli, do czego się to przyda i gdzie to zostanie wykorzystane w formie dokumentu np. prezentacja multimedialna.

1.2 Przygotowanie kulturowe, językowe, praktyczne i pedagogiczne
Associação Intercultural Amigos da Mobilidade
Rua da Estrada nº864 – Silva, 4750-686 , Barcelos - Portugalia
• przed przyjazdem stażystów prześle drogą elektroniczną dokumenty i informacje niezbędne do prawidłowego i profesjonalnego przygotowania projektu w realizacji w Portugalii:
Dla grupy 12 uczniów Technikum Żywienie i Usług Gastronomicznych (12TZ)
Zespołu Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego w Sędziejowicach

Pakiet obejmuje:
• Dostarczenie informacji o rozkładach jazdy środków komunikacji miejskiej lub transportu lokalnego.
• Dostarczenie informacji na temat kosztów przejazdu w obie strony zarówno środkami transportu publicznego jak i prywatnego, również w przypadku wycieczek organizowanych przez opiekunów grupy.
• Zaznajomienie z terenem oraz wyposażenie uczestników stażu w plan miasta.
• Zapewnienie przewodników
• Pomoc w organizowaniu czasu wolnego w porozumieniu z nauczycielami i uczniami.
• Organizacja praktyk w zakładach pracy.

1.3 Transport lokalny:
• Transport miejski (lokalny)-przejazdy do miejsc praktyk i z powrotem:
pierwsze dwa przejazdy i powroty z miejsca zakwaterowania do zakładu pracy w asyście pracownika organizacji przyjmującej.
• Zagwarantowanie (zakup odpowiednich biletów) przejazdów komunikacją miejską lub transportem lokalnym podczas czterotygodniowego pobytu w Portugalii (bilety typu „miesięcznego”, „Urban card”, itp.).

1.4 Zakwaterowanie w Mobility Friends Campus,
• Zapewnienie uczestnikom noclegów w pokojach trzyosobowych.
• Zapewnienie oddzielnego, indywidualnego lub dwuosobowego pokoju(-ów) dla nauczyciela(i).
• Zapewnienie pościeli i ręczników.
• Zapewnienie obsługi sprzątającej łazienki i obszarów wspólnych.
• Przeprowadzanie regularnych kontroli czystości i porządku panującego w miejscu zakwaterowania, jak również stopnia w jakim przestrzegany jest podpisany przez stażystów regulamin Associação Intercultural Amigos da Mobilidade.
• Zapewnienie uczestnikom dostępu do Internetu bezprzewodowego.
• Usługa pralni jest dostępna za dodatkową opłatą. Uczestnicy mogą prać swoją odzież wspólnie w celu zmniejszenia kosztów.


30 maja 2017

Poniżej szczegóły przelotów:

Wylot liniami Wizzair z lotniska Okęcie w Warszawie:
- 2 lipca 2017 godzina 21:40
- przylot do Porto godzina: 00:30
- bagaż podręczny 42x32x25cm
- bagaż rejestrowy 149x119x171 cm, max 32kg

Powrót liniami Ryanair z lotniska Porto w Portugalii:
- 29 lipca 2017 godzina 16:00
- przylot do Modlina (Warszawa-Modlin) godzina: 20:45
- bagaż podręczny 55x40x20cm max 10 kg + torebka podręczna 35 x 20 x 20 cm
- bagaż rejestrowy max 20kg


29 maja 2017

Zachęcam do obejrzenia kilku filmów o Portugalii:

Barcelos:

 

 

Porto:

 

 

10 października 2016

Już od dzisiaj możecie zgłaszać swoją chęć uczestnictwa w zagranicznym stażu. Projekt nosi nazwę:

Kuchnie narodów Europy - Portugalia

Projekt adresowany jest dla uczniów Technikum Żywienie i Usług Gastronomicznych w ZSR w Sędziejowicach.

Aby zgłosić się do uczestnictwa w stażu należy:
1. Pobrać i wydrukować to ZGŁOSZENIE
2. Wypełnić Zgłoszenie czytelnie i w sposób przemyślany
3. Dostarczyć je do koordynatora projektu w terminie do 15 listopada 2015

Następnie wszystkie zgłoszenia zostaną poddane ocenie przez komisję rekrutacyjną. W składzie komisji znajdą się:
- nauczyciele przedmiotów zawodowych
- nauczyciele języka angielskiego
- wychowawcy
- koordynator projektu

Następnie każdy z członków komisji dokona swojej oceny kandydata do stażu przydzielając punkty od 0 do 10. Kandydaci z najwyższą liczbą wszystkich punków wyjadą na staż. Pozostali stanowić będą listę rezerwową.

Szczegółowy regulamin naboru znajduje się tutaj


Szkoła nasza jak żadna inna w powiecie i województwie łódzkim może poszczycić się tak wielkim sukcesem w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczonych na szkolenie naszych uczniów. Od roku 2005 opracowaliśmy 10 konkursowych projektów w ramach programu Leonardo Da Vinci i Erasmus+. Aż 8 z nich okazały się wygrane!

Dzięki programowi Leonardo da Vinci byliśmy już w Bułgarii, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech.

W tym roku przystąpiliśmy do konkursu w ramach programu ERASUMS+. I znowu sukces!
Tym razem odkrywać będziemy tajniki kuchni portugalskiej w uroczym mieście Barcelos.

Wartość projektu to ponad 29 000€.

A oto kilka podstawowych informacji.

KIEDY ROZPOCZĘCIE STAŻU?
Projekt przewiduje odbycie szkolenia zawodowego zawierającego 4–tygodniowe praktyki zawodowe w Barcelos w Portugalii oraz szkolenie językowe, kulturowe, psychologiczne i pedagogiczne przez 12–osobową grupę uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w VII 2017 roku pod opieką nauczyciela z Polski.
Przed wyjazdem do Portugalii przewiduje się przeprowadzenie kursu języka angielskiego i portugalskiego a także zajęcia z psychologiem i pedagogiem.

KTO MOŻE POJECHAĆ?
12 uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wytypowanych na podstawie zgłoszeń i zakwalifikowanych na podstawie określonych kryteriów:
- Aktualny stan wiedzy i umiejętności z przedmiotów zawodowych
- Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej dostatecznym (B1)
- Dobre postępy w nauce od momentu jej rozpoczęcie do chwili obecnej
- Co najmniej dobre zachowanie na terenie szkoły oraz poza nią, zdyscyplinowanie.
- Widoczna chęć związania swojej przyszłości z aktualnym kierunkiem kształcenia.
- Otwartość, ambitna postawa i chęć dokształcania się.

PO CO TEN STAŻ CZYLI CELE PROJEKTU
GŁÓWNE CELE PROJEKTU:
Projekt zakłada wnikliwe zapoznanie się z kuchnią portugalską. Praktyki w lokalnych zakładach gastronomicznych umożliwią uczniom zdobycie następujących umiejętności zawodowych:
1) rozpoznawania surowców charakterystycznych dla kuchni portugalskiej
2) przygotowywania portugalskich potraw codziennych i okolicznościowych
3) konserwowania i przechowywania surowców, które nie występują w polskiej kuchni jako świeże
4) przyrządzania i podawania potraw z owoców morza, które są wyjątkowo mało znane w naszym kraju
5) stosowania ziół i przypraw miejscowych oraz orientalnych w potrawach innych regionów
6) użycia specjalistycznych sprzętów kuchni portugalskiej, które są niezbędne do obróbki specyficznych surowców
7) poznanie i stosowanie zasad planowania, organizowania i wykonywania prac związanych z pracą w restauracji
8) wykształcenie u uczestników umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z gastronomią i obsługą klienta poprzez praktykę na różnych stanowiskach pracy
9) posługiwanie się współczesnymi źródłami informacji, aby przygotować uczniów do samodzielnego zdobywania i wykorzystania wiedzy
10) udoskonalenie zawodowego języka zawodowego ( język angielski, portugalski podstawowy)
11) nabycie umiejętności stosowania zasad kultury i etyki w pracy zawodowej, przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz metod negocjacji warunków porozumienia.

CO DAJE UCZESTNIKOWI TAKI STAŻ?
Przewidujemy, że zostaną nabyte lub zwiększone:
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE:
- prawidłowa organizacja miejsca pracy w zależności od rodzaju prac
- praca w zespole
- obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych, również nietypowych
- podniesienie kwalifikacji zawodowych, wiedzy i umiejętności
- sprawniejsze posługiwanie się językiem angielskim i podstawami języka portugalskiego
- rozpoznawanie surowców charakterystycznych dla kuchni portugalskiej
- przygotowywanie potraw kuchni portugalskiej codziennych i okolicznościowych
- konserwacja i przechowywanie surowców, które nie występują w polskiej kuchni jako świeże
- przyrządzanie i podawanie potraw z owoców morza, które są wyjątkowo mało znane w naszym kraju
- stosowanie ziół i przypraw miejscowych oraz orientalnych w potrawach innych regionów
- użycie specjalistycznych sprzętów kuchni portugalskiej, które są niezbędne do obróbki specyficznych surowców
UMIEJĘTNOŚCI PRATYCZNE:
- wypełniania formularzy, sporządzanie dokumentów pisanie CV i Listów Intencyjnych
- posługiwanie się mapami, przewodnikami i słownikami papierowymi ale i elektronicznymi (np. aplikacje Google Play)
- planowanie podróży środkami komunikacji w miastach
- zarządzanie własnymi finansami i czasem wolnym
POSTAWY:
- zwiększenie inicjatywy i przedsiębiorczości
- umiejętność radzenia sobie ze stresem
- zwiększenie samodzielności, poprawa poczucia własnej wartości, autoprezentacja
- zwiększenie obowiązkowości, odpowiedzialności i dyscypliny
- rozwój tolerancji, akceptacji i otwartości wobec osób innej wiary, kultury, koloru skóry czy niepełnosprawności
- rozwój świadomości międzykulturowej
- wyższe zawodowe i osobiste ambicje
- motywacja do dalszej nauki lub udziału w szkoleniach
- świadomość znaczenie znajomości języków obcych
- wzrost wiary we własne możliwości
- zwiększenie motywacji poszukiwania dobrej pracy

ILE KOSZTOWAĆ BĘDZIE STAŻ?
Wszelkie koszty pokrywane są z pozyskanych środków
- przejazdy i przeloty
- ubezpieczenie
- zakwaterowanie i wyżywienie
- miejsca stażu
- kursy językowe, szkolenie psychologiczne, przewodniki, mapy, itp.
- wycieczki, wstępy do muzeów.
Razem ponad 29000EUR.

Wszystkich zainteresowanych, niezdecydowanych i zdecydowanych zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi stażami ====>>

 

Koordynatorem projektu jest: Piotr Bendkowski
Autorzy projektu: Piotr Bendkowski, Marlena Dymińska, Marta Kopytowska


Projekt jest realizowany z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


Strona

O autorzeO autorze
Dodaj strone do ulubionychDodaj do Ulubione
Ustaw stronę jako startowąStartuj z nami
Napisz do nasNapisz do nas
Opowiedz o nas swoim przyjaciołomPoleć nas
Dopisz się lub poczytaj Księga Gości

Reklama


opracowania, ściągi, omówienia, streszczenia oraz darmowy dostęp do słowników

Reklama


lektury z omówieniem, testy, arkusze egzaminacyjne, 
internetowa księgarnia Wydawnictwa GREG