Strona główna

Kontakt

 


 

Z Sędziejowic do Rzymu...... Viva Italia!......

  


Staż w Rzymie - tak było:

 

Poprawiłem znajomość języka angielskiego i poznałem podstawy języka włoskiego, zdobyłem nowe doświadczenia, poznałem nowych ludzi.
Jakub

Udział w projekcie dał mi więcej pewności siebie. Zapamiętam atmosferę i widoki. Ogromne wrażeni zrobił na mnie cmentarz na Monte Casino.
Martyna

Czterotygodniowy pobyt na stażu w Rzymie to dla mnie świetnie spędzony czas, poznanie nowych ludzi, nowe umiejętności, obycie językowe, nauka oszczędzania.
Angelika

Wyjazd do Rzymu przyniósł mi wiele korzyści: poznałem nowych ludzi, zwiedziłem piękne i ciekawe miejsca, lepiej poznałem język obcy i kulturę Włoch, nauczyłem się tolerancji wobec innych.
Żaklina

Efekty stażu wdrożone w naszym parku wokół dworku:27 wrzesień 2015

Już od dzisiaj możecie zgłaszać swoją chęć uczestnictwa w zagranicznym stażu. Projekt nosi nazwę:

Współczesne aranżacje terenów zieleni w obrębie obiektów historycznych

Projekt adresowany jest dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu w ZSR w Sędziejowicach.

Aby zgłosić się do uczestnictwa w stażu należy:
1. Pobrać i wydrukować to ZGŁOSZENIE
2. Wypełnić Zgłoszenie czytelnie i w sposób przemyślany
3. Dostarczyć je do koordynatora projektu w terminie do 15 listopada 2015

Następnie wszystkie zgłoszenia zostaną poddane ocenie przez komisję rekrutacyjną. W składzie komisji znajdą się:
- nauczyciele przedmiotów zawodowych
- nauczyciele języka angielskiego
- wychowawcy

Następnie każdy z członków komisji dokona swojej oceny kandydata do stażu przydzielając punkty od 0 do 10. Kandydaci z najwyższą liczbą wszystkich punków wyjadą na staż. Pozostali stanowić będą listę rezerwową.

Szczegółowy regulamin naboru znajduje się tutaj


Szkoła nasza jak żadna inna w powiecie i województwie łódzkim może poszczycić się tak wielkim sukcesem w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczonych na szkolenie naszych uczniów. Od roku 2005 opracowaliśmy 9 konkursowych projektów w ramach programu Leonardo Da Vinci. Aż 7 z nich okazały się wygrane!

Dzięki programowi Leonardo da Vinci byliśmy już w Bułgarii, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech.

W tym roku przystąpiliśmy do konkursu w ramach programu ERASUMS+. I znowu sukces!
Ponownie słoneczna Italia, Rzym powita uczniów Technikum Architektury Krajobrazu.

Wartość projektu to ponad 27 000€.

A oto kilka podstawowych informacji.

KIEDY ROZPOCZĘCIE STAŻU?
Projekt przewiduje odbycie szkolenia zawodowego zawierającego 4–tygodniowe praktyki zawodowe w Rzymie oraz szkolenie językowe, kulturowe, psychologiczne i pedagogiczne przez 10–osobową grupę uczniów Technikum Architektury Krajobrazu w VII 2016 roku pod opieką nauczyciela z Polski.
Przed wyjazdem do Rzymu przewiduje się przeprowadzenie kursu języka angielskiego i włoskiego a także zajęcia z psychologiem i pedagogiem.

KTO MOŻE POJECHAĆ?
10 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu wytypowanych na podstawie zgłoszeń i zakwalifikowanych na podstawie określonych kryteriów:
- Aktualny stan wiedzy i umiejętności z przedmiotów zawodowych
- Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej dostatecznym (B1)
- Dobre postępy w nauce od momentu jej rozpoczęcie do chwili obecnej
- Co najmniej dobre zachowanie na terenie szkoły oraz poza nią, zdyscyplinowanie.
- Widoczna chęć związania swojej przyszłości z aktualnym kierunkiem kształcenia.
- Otwartość, ambitna postawa i chęć dokształcania się.

PO CO TEN STAŻ CZYLI CELE PROJEKTU
Główne cele projektu to:
-poznanie przepisów prawa międzynarodowego dotyczących odnowy i konserwacji obiektów historycznych
- poznanie zasad kształtowania krajobrazu, typowych elementów przestrzennych i roślinności charakterystycznej dla terenów i obiektów historycznych w poszczególnych epokach
- poznanie zasad planowania, organizowania i wykonywania prac związanych z urządzaniem, pielęgnowaniem i konserwacją terenów zieleni w obrębie obiektów zabytkowych
- wykształcenie u beneficjantów umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z architekturą krajobrazu poprzez praktykę na różnych stanowiskach pracy
- posługiwanie się współczesnymi źródłami informacji, aby przygotować uczniów do samodzielnego zdobywania i wykorzystania wiedzy
- udoskonalenie zawodowego języka zawodowego ( język łaciński, włoski i angielski)

CO DAJE UCZESTNIKOWI TAKI STAŻ?
Po ukończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
- prawidłowo zorganizować miejsca pracy w zależności od rodzaju robót,
- nasadzać letni dobór roślin jednorocznych w obrąbie obiektów historycznych,
- pielęgnować rośliny ozdobne na rabatach i kwietnikach,
- scharakteryzować zasady kompozycji i wykonać projekt koncepcyjny w obrębie konkretnego obiektu historycznego,
- pielęgnować infrastrukturę ogrodu historycznego (aleje, chodniki, itp.),
- przycinać i formować krzewy ozdobne zgodnie z przyjętymi zasadami,
- stosować odpowiednie narzędzia do cięcia żywopłotów (np;nożyce ręczne i elektryczne),
- pielęgnować i ciąć boskiety, gabinety ogrodowe i bindaże,
- konserwować małą architekturę ogrodową poprzez czyszczenie papierem ściernym czy polerkami,
- wykonać inwentaryzację ogólną i szczegółową wokół wybranych obiektów historycznych,
- zapoznać się z materiałami budowlanymi wykorzystywanymi w ogrodach historycznych (min: klinkier, terakota, marmur kararyjski, bazalt, granit, itp.),
- dobierać rośliny ozdobne, drzewa i krzewy w obrębie obiektów zabytkowych odpowiednie do tradycji lokalnych i stylu architektonicznego obiektu,
- zastosować metody eksponowania obiektów historycznych na terenach zieleni za pomocą odpowiednich roślin,
- porównać rodzaje historycznych założeń ogrodowych we Włoszech i w Polsce,
- rozpoznać styl architektoniczny na podstawie detali charakterystycznych dla danej epoki,
- wykonywać konserwację urządzeń wodnych i zapoznanie się z nowoczesną instalacją nawadniającą,
- zaprojektować rozmieszczenie roślin z uwzględnieniem wymagań siedliskowych i walorów dekoracyjnych charakterystycznych dla terenów Rzymu,
- lepiej posługiwać się językiem angielskim i podstawami języka włoskiego
Szkolenie zawodowe zaowocuje tym, że młodzież podniesie swoje kwalifikacje, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność i mobilność na rynku pracy. Rozszerzy swoje horyzonty myślowe i zrozumie konieczność stałego, ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Staż i szkolenie językowe będą również dobrym treningiem "żywego" języka angielskiego, którego młodzież uczy się w szkole. Nie bez znaczenia będzie zaszczepienie podstaw języka włoskiego.

ILE KOSZTOWAĆ BĘDZIE STAŻ?
Wszelkie koszty pokrywane są z pozyskanych środków
- przejazdy i przeloty
- ubezpieczenie
- zakwaterowanie i wyżywienie
- miejsca stażu
- kursy językowe, szkolenie psychologiczne, przewodniki, mapy, itp.
- wycieczki, wstępy do muzeów w Rzymie.
Razem ponad 27000EUR.

Wszystkich zainteresowanych, niezdecydowanych i zdecydowanych zapraszamy do zapoznania się z poprzednim stażem w Rzymie:
tutaj ====>>>>
i tutaj ====>>>>

 

Koordynatorem projektu jest: Piotr Bendkowski
Autorzy projektu: Piotr Bendkowski, Agnieszka Zimny, Tomasz Sobczak, Alicja Barszczyk


Erasmus+ 


Strona

O autorzeO autorze
Dodaj strone do ulubionychDodaj do Ulubione
Ustaw stronę jako startowąStartuj z nami
Napisz do nasNapisz do nas
Opowiedz o nas swoim przyjaciołomPoleć nas
Dopisz się lub poczytaj Księga Gości

Reklama


opracowania, ściągi, omówienia, streszczenia oraz darmowy dostęp do słowników

Reklama


lektury z omówieniem, testy, arkusze egzaminacyjne, 
internetowa księgarnia Wydawnictwa GREG